Spolek Létejme z Ostravy, z. s.    /   www.letejmezostravy.cz   /   1.2.2012

Víme první

Můžeme-li rok 2011 z pohledu ostravského letiště považovat za více než poklidný, sled událostí v minulém měsíci nás musel, alespoň pro tuto chvíli, nutně vyvést z omylu, že letos to bude stejné. Nebude.

Podání insolvenčního návrhu na letecké společnosti firmy Jobair – Central Connect Airlines (Saaby 340) a Czech Connect Airlines (Boeingy) bylo impulsem pro události těchto dní. Insolvenční návrh ve vší nahotě odkryl strukturu nemalých dluhů těchto společností. Skutečností rovněž je, že tato informace nevzbudila v lokálních médiích patřičný ohlas, a tak jsme od představitelů letecké společnosti, ani vlastníka letiště mnoho nedozvěděli. Snad kromě strohé informace tiskové mluvčí letiště, že kdyby CCA přestalo létat do Vídně a do Prahy, byla by to pro letiště velká komplikace. Avšak nad tím, že letiště neuvažuje o návrhu na insolvenci, nýbrž uvažuje pouze o prodeji pohledávky, již vyvstává celá řada otazníků a je na místě se ptát, proč bylo zvoleno toto, do jisté míry netransparentní řešení.

Nehledě na výše uvedené, došlo v těchto dnech k dalším změnám v celé situaci kolem společnosti CCA. Dle posledních informací letecká společnost Czech Connect Airlines, operující s letadly typu Boeing 737, zkrachovala a společnost Central Connect Airlines má v tuto chvíli pouze jedno provozuschopné letadlo.

Zatímco nám osud obou leteckých společností CCA může být ukradený, vyvstávají zde mnohem zásadnější otázky, týkající se letiště Ostrava – Mošnov. Bezpochyby i nadále bude přetrvávat neutěšený stav na tomto letišti, který krach společnosti CCA ještě prohloubí. A zatímco jinde pravidelné linky přibývají, zde co nevidět, pokud společnost CCA nehradí jiný dopravce, budou linky ubývat. Ve světle stamilionových investic „dobrá“ vizitka vlastníků a vedení letiště, kteří z letiště, které mělo před konkurencí náskok, udělali letiště, o které není mezi dopravci zájem, neboť nejlepší doba byla promarněna privilegováním dopravce, který nyní toto letiště táhne ke dnu.